خرید آپارتمان با قیمت مناسب در غرب استانبول

1/4
test
test
test
test

خرید آپارتمان با قیمت مناسب در غرب استانبول

calender

بدون نام

calender

1401-1-30

خرید ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ فروش (لیر)
    400,000
    قوانین و مقررات

    توضیحات

    قیمت : 400,000لیر منطقه : 🪄غرب استانبول قیمت : 400,000لیر منطقه : 🪄غرب استانبول رزیدانس،نرمال : سیته تعداد خواب : استودیو طبقات : 5 🔺توضیحات: سیته امکانات رفاهی کامل 🔺سند آماده انتقال 🔺مستقیم از مالک رزیدانس،نرمال : سیته تعداد خواب : استودیو طبقات : 5 🔺توضیحات: سیته امکانات رفاهی کامل 🔺سند آماده انتقال 🔺مستقیم از مالک