اجاره 1خواب در ماسلاک 1453

1/23
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره 1خواب در ماسلاک 1453

calender

بدون نام

calender

1401-12-26

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • تعداد خواب
    1
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مترو
قوانین و مقررات

توضیحات

ماهانه 2300 دلار