یکی از قوانین کار در ترکیه که اینروزها کاربرد زیادی دارد

یکی از قوانین کار در ترکیه که اینروزها کاربرد زیادی دارد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

یکی از قوانین کار در ترکیه که اینروزها کاربرد زیادی دارد
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
براساس قانون کار در ترکیه، تغییر اساسی در شرایط کاری کارگر که به عنوان ضمیمه قرارداد کار لحاظ می شود ، فقط با رضایت کتبی کارگر قابل اجراست. کارفرما ابتدا باید هرگونه تغییر در شرایط کار را به صورت کتبی به کارگر اطلاع دهد. اگر کارگر ظرف مدت ۶ روز کاری آن را به صورت کتبی قبول نکند ، تغییر شرایط کاری الزام آور نخواهد بود و تنها در صورتیکه طرفین توافق کنند، شرایط کار می تواند تغییر کند. در مواقع بحرانی نظیر شیوع کرونا، کارفرمایان می توانند برای کاهش هزینه های نیروی کار درخواست کاهش دستمزد ارائه کنند اما اینکار بدون رضایت کتبی کارگر قابل انجام نیست. مواردی وجود دارد که کارگر به طور ناخودآگاه به کاهش دستمزد و سایر حقوق خود رضایت میدهد. در قانون کار قدیمی فرض بر این بود که کارگر در صورتیکه ظرف شش روز کتبا نظر خود را اعلام نکند، پیشنهاد کاهش دستمزد و سایر تغییرات اساسی در شرایط کار را پذیرفته است اما در قانون جدید، برخلاف قانون قبلی چنانچه کارگر ظرف ۶ روز کاری ، چنین درخواستی را از کارفرما به صورت کتبی قبول نکند ، این درخواست رد ميشود
درخواست مشاوره در ترکیه