چگونه از طریق اپلیکیشن زراعت بانک می توانیم قبوض را پرداخت کنیم؟

چگونه از طریق اپلیکیشن زراعت بانک می توانیم قبوض را پرداخت کنیم؟

28 بهمن 1401

دانستنی

چگونه از طریق اپلیکیشن زراعت بانک می توانیم قبوض را پرداخت کنیم؟

شما می توانید از طریق اپلیکیشن زراعت بانک بسیاری از کارهای شخصی خود را بدون اینکه به بانک یا مراکز دیگر مراجعه کنید انجام دهید. اگر در ترکیه حساب زراعت بانک دارید می توانید قبوض خود (آب، برق، گاز، اینترنت، قبض تلفن) را پرداخت کنید. حتی شما می توانید استانبول کارت خود را نیز از طریق این اپلیکیشن زراعت بانک شارژ کنید. برای آموزش نحوه شارژ کردن به مقاله نحوه شارژ کردن استانبول کارت از طریق اپلیکیشن زراعت بانک مراجعه کنید. ما در این مطب قصد داریم درباره نحوه پرداخت قبوض از طریق اپلیکیشن زراعت بانک توضیح دهیم.

در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن

نحوه پرداخت قبوض از طریق اپلیکیشن زراعت بانک

پرداخت قبض برق از طریق اپلیکیشن زراعت بانک

برای پرداخت قبض برق ابتدا وارد اپلیکیشن زراعت بانک می شوید. گزینه menu را از قسمت پایین سمت راست کلیک میکنید. در صفحه جدید روی گزینه ödemeler کلیک میکنید. پنجره جدیدی برای شما باز می شود. روی گزینه fatura ödeme کلیک میکنید. از صفحه باز شده روی گزینه elektrik کلیک کنید. در صفحه جدید شما باید نام شرکتی که برای شا قبض صادر کرده را پیدا کنید. می توانید در قسمت بالا آن را سرچ کنید. نام شرکتی که برای شما قبض صادر کرده روی قبض شما در قسمت بالا سمت چپ نوشته شده. روی شرکت کلیک میکنید. در صفحه جدید که برای شما باز می شود از شما شماره حساب (hesap no) که روی قبض نوشته شده را وارد میکنید و گزینه DEVAM را کلیک کنید.

پنجره جدید برای شما باز می شود که مبلغ بدهی قبض برق به همراه نام و نام خانوادگی شخصی که قبض برایش صادر شده نوشته شده است. روی آن کلیک میکند و وارد مرحله بعدی می شوید. در صفحه باز شده اطلاعات حساب زراعت بانک به همراه موجودی نمایش داده می شود. روی آن کلیک میکنید و در صفحه باز شده روی گزینه ONAYLA کلیک میکنید. قبض شما پرداخت شد. شما می توانید در صفحه آخر که برای شما ظاهر می شود روی گزینه DEKONT کلیک کنید تا دکونت پرداخت برای شما نمایان شود.

پرداخت قبض آب از طریق اپلیکیشن زراعت بانک

برای پرداخت قبض آب ابتدا وارد اپلیکیشن زراعت بانک می شوید. گزینه menu را از قسمت پایین سمت راست کلیک میکنید. در صفحه جدید روی گزینه ödemeler کلیک میکنید. پنجره جدیدی برای شما باز می شود. روی گزینه fatura ödeme کلیک میکنید. از صفحه باز شده روی گزینه SU کلیک کنید. در صفحه جدید شما باید نام شرکتی که برای شا قبض صادر کرده را پیدا کنید. می توانید در قسمت بالا آن را سرچ کنید. نام شرکتی که برای شما قبض صادر کرده روی قبض شما در قسمت بالا سمت چپ نوشته شده. روی شرکت کلیک میکنید. در صفحه جدید که برای شما باز می شود از شما شماره حساب (ABONE NO) که روی قبض نوشته شده را وارد میکنید و گزینه DEVAM را کلیک کنید.

پنجره جدید برای شما باز می شود که مبلغ بدهی قبض برق به همراه نام و نام خانوادگی شخصی که قبض برایش صادر شده نوشته شده است. روی آن کلیک میکند و وارد مرحله بعدی می شوید. در صفحه باز شده اطلاعات حساب زراعت بانک به همراه موجودی نمایش داده می شود. روی آن کلیک میکنید و در صفحه باز شده روی گزینه ONAYLA کلیک میکنید. قبض شما پرداخت شد. شما می توانید در صفحه آخر که برای شما ظاهر می شود روی گزینه DEKONT کلیک کنید تا دکونت پرداخت برای شما نمایان شود.

قبض-برق

پرداخت قبض گاز از طریق اپلیکیشن زراعت بانک

برای پرداخت قبض گاز ابتدا وارد اپلیکیشن زراعت بانک می شوید. گزینه menu را از قسمت پایین سمت راست کلیک میکنید. در صفحه جدید روی گزینه ödemeler کلیک میکنید. پنجره جدیدی برای شما باز می شود. روی گزینه fatura ödeme کلیک میکنید. از صفحه باز شده روی گزینه Doğalgaz کلیک کنید. در صفحه جدید شما باید نام شرکتی که برای شا قبض صادر کرده را پیدا کنید. می توانید در قسمت بالا آن را سرچ کنید. نام شرکتی که برای شما قبض صادر کرده روی قبض شما در قسمت بالا سمت چپ نوشته شده. روی شرکت کلیک میکنید. در صفحه جدید که برای شما باز می شود از شما شماره حساب (ABONE NO) که روی قبض نوشته شده را وارد میکنید و گزینه DEVAM را کلیک کنید.

پنجره جدید برای شما باز می شود که مبلغ بدهی قبض برق به همراه نام و نام خانوادگی شخصی که قبض برایش صادر شده نوشته شده است. روی آن کلیک میکند و وارد مرحله بعدی می شوید. در صفحه باز شده اطلاعات حساب زراعت بانک به همراه موجودی نمایش داده می شود. روی آن کلیک میکنید و در صفحه باز شده روی گزینه ONAYLA کلیک میکنید. قبض شما پرداخت شد. شما می توانید در صفحه آخر که برای شما ظاهر می شود روی گزینه DEKONT کلیک کنید تا دکونت پرداخت برای شما نمایان شود.

پرداخت قبض تلفن از طریق اپلیکیشن زراعت بانک

برای پرداخت قبض تلفن ابتدا وارد اپلیکیشن زراعت بانک می شوید. گزینه menu را از قسمت پایین سمت راست کلیک میکنید. در صفحه جدید روی گزینه ödemeler کلیک میکنید. پنجره جدیدی برای شما باز می شود. روی گزینه fatura ödeme کلیک میکنید. از صفحه باز شده روی گزینه telefon کلیک کنید. در این مرحله باید نام اپراتور تلفن همراه خود را پیدا کنید (ترک سل، ترک تلکام، ورافون) و بعد روی آن کلیک میکنید. در صفحه باز شده باید شماره تماس خود را در قسمت telefon no وارد کنید و روی گزینه DEVAM کلیک کنید. در این قسمت بدهی خط شما به همراه نام و نام خانوادگی نمایش داده می شود. روی آن کلیک میکنید و وارد مرحله بعدی می شوید. در صفحه باز شده اطلاعات حساب زراعت بانک به همراه موجودی نمایش داده می شود. روی آن کلیک میکنید و در صفحه باز شده روی گزینه ONAYLA کلیک میکنید. قبض شما پرداخت شد. شما می توانید در صفحه آخر که برای شما ظاهر می شود روی گزینه DEKONT کلیک کنید تا دکونت پرداخت برای شما نمایان شود.

پرداخت اینترنت خانگی از طریق اپلیکیشن زراعت بانک

برای پرداخت اینترنت خانگی ابتدا وارد اپلیکیشن زراعت بانک می شوید. گزینه menu را از قسمت پایین سمت راست کلیک میکنید. در صفحه جدید روی گزینه ödemeler کلیک میکنید. پنجره جدیدی برای شما باز می شود. روی گزینه fatura ödeme کلیک میکنید. از صفحه باز شده روی گزینه telefon کلیک کنید. بسته به شرکتی که اینترنت خانگی خود را گرفته اید انتخاب میکنید.به عنوان مثال اگر از اپراتور ترک تلکام اینترنت خانگی تهیه کرده اید باید روی گزینه Türk telekom (telefon/internet/tivibu) کلیک میکنید و مانند مراحل بالا اقدام به پرداخت میکنید.

همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه