آتش سوزی مركز نگهداری از سالمندان در آنكارا

آتش سوزی مركز نگهداری از سالمندان در آنكارا

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

آتش سوزی مركز نگهداری از سالمندان در آنكارا
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
آتش سوزی به دلایل نامعلومی در یک مرکز خصوصی سالمندان و مراقبت از سالمندان در آنکارا رخ داد. آتش سوزی در مرکز موتلوکنت ، چاناکایا در مرکز مراقبت از سالمندان رخ داد. آتش نشانان که به محض اطلاع به صحنه رفنتد و در مدت زمان کوتاهی مداخله کرده و افراد داخل را تخلیه کردند. در حالی که در آتش سوزی کشته و زخمی وجود نداشته است ، همه ساکنان این مرکز مراقبت توسط تیم 112 برای اهداف کنترل به بیمارستان اعزام شده اند. آتش نشانان کار خنک کننده را در مرکز نگهداری آغاز کردند. از سوی دیگر ، برخی از شهروندان برای اطلاع از وضعیت سلامتی بستگان خود که در این مرکز اقامت داشتند ، به محل وقوع آمدند. دفتر فرماندار آنکارا در آدرس توییتر خود بیانیه ای درباره این آتش سوزی اعلام کرد و گفت که در این آتش سوزی هیچ تلفاتی ندیده و زخمی نداشته ایم
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه