بیانیه جدید اداره مهاجرت ترکیه درباره تاریخ راندوو

بیانیه جدید اداره مهاجرت ترکیه درباره تاریخ راندوو

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

بیانیه جدید اداره مهاجرت ترکیه درباره تاریخ راندوو
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
اتباع خارجی که جهت اخذ اقامت در استانبول وقت راندوو گرفته بودند و تاریخ های مصاحبه آنها مابین 19 مارس 2020 تا 22 آوریل 2020 بوده است،به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اداره مهاجرت به تاریخ های ما بین 2020/06/01 تا 2020/06/30 موکول شده است. . همچنین به اتباع خارجی که شماره تلفن خود را به عنوان گزینه ارتباطی درج نموده اند، توسط مدیریت کل از طریق پیامک (Sms) اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. . تاریخ های وقت مصاحبه جدید که مطابق وقت مصاحبه قبلی شما به روز شده است در جدول آورده شده است. قبل از تاریخ مصاحبه به روز شده، هیچ اقدامی در رابطه با درخواست شما صورت نخواهد گرفت. . فقط تاریخ های وقت مصاحبه به روز شده و هیچ تغییری در ساعت و مکان وقت مصاحبه ایجاد نشده است(مثال>>وقت مصاحبه در ساعت 10 مورخ 2020/03/19 به ساعت 10 مورخ 2020/06/01 تغییر کرده است) . اتباع خارجی که در حال حاضر مراحل درخواست خود را به اتمام رسانده اند، حقوقشان به هیچ عنوان از بین نخواهد رفت.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه