بی احترامی ایسلند به تیم ملی فوتبال ترکیه

بی احترامی ایسلند به تیم ملی فوتبال ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

بی احترامی ایسلند به تیم ملی فوتبال ترکیه
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
کاروان تیم ملی ترکیه پس از ورود به کشور ایسلند بیش از 2 ساعت در بخش کنترل گذرنامه و بازرسی معطل شدند. وزیر امور خارجه چاوش اوغلو اعلام کرد رفتاری که تیم فوتبال ترکیه در فرودگاه ایسلند با آن مولجه شده اند غیر قابل قبول است و ترکیه خواستار پاسخ رسمی دولت ایسلند می باشد.
درخواست مشاوره در ترکیه