تصویربرداری هوایی از فرودگاه «استانبول» ترکیه

تصویربرداری هوایی از فرودگاه «استانبول» ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تصویربرداری هوایی از فرودگاه «استانبول» ترکیه
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
فرودگاه «استانبول» ترکیه که در فصل تابستان تعداد مسافران خارجی و داخلی آن افزایش یافته است، از طریق هوا به تصویر کشیده شد. استانبول/خبرگزاری آناتولی فرودگاه «استانبول» به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در تاریخ جمهوری ترکیه اوایل آوریل سال جاری به بهره برداری رسید. شرکت «آی.جی.آ» (IGA) که مدیریت این فرودگاه را برعهده دارد، از طریق هوا اقدام به تصریربرداری از آن کرده است شمار مسافران خارجی و داخلی این فرودگاه در فصل تابستان افزایش یافته و پروازها بدون وقفه و بصورت گسترده در حال انجام است. تصاویر مذکور ترمینال اصلی و حومه فرودگاه، جاده تاکسی هوایی، پل‌های تلسکوپی هواپیما، برج کنترل و آپرون را در ساعات مختلف روز نشان می‌دهند.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه