جريمه نقدي براي كساني كه قانون خروج از خانه را زير پا مي گذارند

جريمه نقدي براي كساني كه قانون خروج از خانه را زير پا مي گذارند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

جريمه نقدي براي كساني كه قانون خروج از خانه را زير پا مي گذارند
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
جزئیات بسیاری هست که از قانون خروج از خانه که برای افراد بالای 65 گذاشته شده را میخواهیم بدانیم... وزارت بهداست اعلام کرد افراد بالای 65 با بیماری های مزمن از محوطه خود خارج نشوند و فقط عبور و مرور انها محدود باشد به فضای سبز ، فضای باز اطراف اقامتگاه خود... مجازات خروج از خانه چقدر است؟ شهروندان بالای 65 سال که از این قانون پیروی نمی کنند در انتظارشان جریمه نقدی و حبس هست ابتدا ، به سالمندان در خیابان هشدار می دهند که به خانه بازگردند و در صورت لزوم به آنها کمک کنند. مطابق ماده 32 قانون جرائم ، جریمه اداری 392 لیره به کسانی که علیرغم هشدار نیروهای امنیتی در خیابان باقی می مانند ، اعمال می شود.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن