دريافت هديه عيد بازنشستگان از امروز شروع شد

دريافت هديه عيد بازنشستگان از امروز شروع شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

دريافت هديه عيد بازنشستگان از امروز شروع شد
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
حت اقدامات coronavirus ، بازنشستگان پاداش های جشن ماه رمضان را زودتر دریافت می کنند. پرداخت پاداش از امروز شروع می شود. اولین پرداخت به بازنشستگان SSI انجام می شود. دریافت پاداش های تقریباً 12 میلیون بازنشسته شروع می شود پرداخت پاداش بازنشستگان تأمین اجتماعی با توجه به شماره تاسیس ، بین 7 تا 10 آوریل انجام می شود. جوایز به بازنشستگان SSK که شماره انها با 17 ، 18 و 19 تمام میشود امروز داده می شود. شماره 20 ، 21 و 22 در 8 آوریل ، 23 و 24 در 9 آوریل ، و پاداش های شماره 25 و 26 در تاریخ 10 آوریل پرداخت می شود. صندوق بازنشستگی و بازنشستگان Bağ-Kur پاداش های خود را در تاریخ 11 آوریل دریافت می کنند. پاداش های بازنشستگان بالای 65 سال ، مانند پرداخت حقوق ، به خانه های آنها تحویل داده می شود.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن