میزان بار مجاز در سفر به ترکیه و هزینه اضافه بار ایرلاین های مختلف

میزان بار مجاز در سفر به ترکیه و هزینه اضافه بار ایرلاین های مختلف

15 شهریور 1401

دانستنی

میزان بار مجاز در سفر به ترکیه و هزینه اضافه بار ایرلاین های مختلف
میزان بار مجاز در سفر به ترکیه چقدر است؟ اگر بخواهیم بار بیشتری به ترکیه ببریم باید چقدر هزینه پرداخت کنیم؟ اگر شما هم جز افرادی هستید که نمی دانید میزان بار مجاز و هزینه بار اضافه توسط ایرلاین های مختلف به ترکیه چند است این مطلب مناسب شماست. ما در این مقاله تمامی شرکت های هواپیمایی که به مقصد ترکیه پرواز دارند را مورد بررسی قرار دادیم.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

میزان بار مجاز در سفر به ترکیه توسط ایرلاین های مختلف

میزان بار مجاز ایرلاین های داخلی مثل ماهان، ایران ایر، معراج و ...

برای کلاس اکونومی: ۳۰ کیلوگرم به همراه ۵ کیلوگرم بار دستی داخل کابین برای بیزنس کلاس: ۴۰ کیلوگرم بار و ۷ کیلوگرم داخل کابین

میزان بار مجاز قطر ایرویز

برای کلاس اکونومی: ۳۰ کیلوگرم به همراه ۷ کیلوگرم بار دستی داخل کابین برای بیزنس کلاس: ۴۰ کیلوگرم بار و ۱۵ کیلوگرم بار داخل کابین در فرست‌کلاس: ۵۰ کیلوگرم بار و باردستی معادل دو کیف دستی ۱۵ کیلویی

میزان بار مجاز هواپیمایی ترکیش

برای اکونومی یا کامفورت‌کلاس، ۲۰ کیلوگرم بار به همراه ۸ کیلوگرم بار دستی داخل کابین برای بیزنس کلاس: ۳۰ کیلوگرم بار و ۸ کیلوگرم بار داخل کابین

میزان بار مجاز پرواز امارات

برای اکونومی: بین ۲۰ تا ۳۵ کیلوگرم بار به همراه ۷ کیلوگرم بار داخل کابین بیزینس کلاس: ۴۰ کیلوگرم بار به همراه ۷ کیلوگرم بار داخل کابین فرست کلاس: ۵۰ کیلوگرم بار به همراه ۷ کیلوگرم بار داخل کابین

میزان بار مجاز پرواز پگاسوس

برای (ESSENTIALS): ۲۰ کیلوگرم بار به همراه ۸ کیلوگرم بار داخل کابین برای (BUSINESS FLEX): ۲۰ کیلوگرم بار به همراه ۱۲ کیلوگرم بار داخل کابین

بیشتر بخوانید: ورود چه داروهایی به ترکیه ممنوع است

هزینه بار اضافه
درخواست مشاوره در ترکیه

هزینه بار اضافه در مسیر رفت و برگشت به ترکیه

هزینه بار اضافه هواپیمایی ایران ایر از تهران

 • رفت: ۵ دلار
 • برگشت: ۹ دلار

هزینه بار اضافه هواپیمایی ماهان از تهران

 • رفت: ۴۲ هزار تومن
 • برگشت: ۹ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی قشم ایر از تهران

 • رفت: ۹۵ هزار تومان
 • برگشت: ۸ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی معراج از تهران

 • رفت: ۵۰ هزار تومان
 • برگشت: ۸ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی ایران ایرتور از تهران

 • رفت: ۱۰۰ هزار تومان
 • برگشت: ۹ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی آسمان از تهران

 • رفت: ۷۵ هزار تومان
 • برگشت: ۱۰ دلار

هزینه بار اضافه هواپیمایی ایران آتا از تبریز

 • رفت: ۴۰ هزار تومان
 • برگشت: ۶ دلار

هزینه بار اضافه هواپیمایی قطر از تهران

 • رفت: ۳۰ دلار به اضافه ارزش افزوده
 • برگشت: ۳۰ دلار به اضافه ارزش افزوده

هزینه بار اضافه هواپیمایی ترکیش از تهران

 • رفت: ۱۱ یورو
 • برگشت: ۱۱ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی معراج از تبریز

 • رفت: ۵۰ هزار تومان
 • برگشت: ۸ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی ایران ایر از آنکارا

 • رفت: ۵ دلار
 • برگشت: ۹ دلار

هزینه بار اضافه هواپیمایی قطر از آنکارا

 • رفت: ۳۳ دلار به اضافه ارزش افزوده
 • برگشت: ۳۳ دلار به اضافه ارزش افزوده

هزینه بار اضافه هواپیمایی ترکیش از تبریز

 • رفت: ۱۱ یورو
 • برگشت: ۱۱ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی پگاسوس

 • رفت: ۱۴ یورو
 • برگشت: ۱۴ یورو

هزینه بار اضافه هواپیمایی آنادولوجت

 • رفت: ۶ دلار
 • برگشت: ۶ دلار