گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود

گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود
درخواست مشاوره در ترکیه
مهمت نوری ارسوی، وزیر گردشگری ترکیه، اعلام کرد: اگر اتفاق خاصی نیفتد، در نظر داریم گردشگری داخلی ترکیه را از آخر ماه می آغاز کنیم. ارسوی افزود: در قدم اول هتل‌ها به اندازه نصف ظرفیت خود ارائه خدمات خواهند کرد، سیستم سلف سرویس در هتل‌ها نخواهد بود و تعداد نیمکت‌های ساحلی کاهش پیدا خواهد کرد. منبع: اورنسل
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه