گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود

گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود

7 اردیبهشت 1399

اخبار ترکیه

گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود
مهمت نوری ارسوی، وزیر گردشگری ترکیه، اعلام کرد: اگر اتفاق خاصی نیفتد، در نظر داریم گردشگری داخلی ترکیه را از آخر ماه می آغاز کنیم. ارسوی افزود: در قدم اول هتل‌ها به اندازه نصف ظرفیت خود ارائه خدمات خواهند کرد، سیستم سلف سرویس در هتل‌ها نخواهد بود و تعداد نیمکت‌های ساحلی کاهش پیدا خواهد کرد. منبع: اورنسل