وبلاگ آقای ترکیه

اجاره واحد یک خواب آتاشهیر

1/1
test

اجاره واحد یک خواب آتاشهیر

calender

بدون نام

calender

1401-12-23

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    12,500
  • تعداد خواب
    1
  • مبلغ دپوزیت (لیر)
    25,000
  • نزدیک مترو

توضیحات

آتاشهیر ۱+۱ با اشیا اشیا نو نزدیک مترو اجاره ۱۲۵۰۰ لیر دو دپوزیت