دریافت اقامت درمانی دانشجویی وملکی ثبت نام درمدا س

1/1
test

دریافت اقامت درمانی دانشجویی وملکی ثبت نام درمدا س

calender

بدون نام

calender

1401-11-12

خدماتی
اقامت و پاسپورت
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

بی اغلو

درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

دریافت اقامت درمانی و دانشجویی وملکی ،تمدید کیملیک صدردرصد باز گشایی حساب بانکی در شعب مادر با مناسب ترین قیمت ثبت نام در مدارس ودانشگاهای معتبر شهر استانبول پیگیری امور مربوط به اقامت اسکان وثبت نام تا اخرین مرحله با شماره تلفن واتس اپ ۰۹۵۳۵۷۸۱۹۹۱۷ویا تلفن ۰۵۳۵۷۸۱۹۹۱۷