مناطقی که با اجاره و خرید آپارتمان، اقامت ترکیه داده نمی شود

مناطقی که با اجاره و خرید آپارتمان، اقامت ترکیه داده نمی شود

10 تیر 1401

حقوقی

مناطقی که با اجاره و خرید آپارتمان، اقامت ترکیه داده نمی شود

با توجه به تراکم جمعیت 1200محله در نقاط مختلف ترکیه برای اخذ اقامت ترکیه چه از طریق اجاره آپارتمان و چه از طریق خرید آپارتمان بسته شد. در زیر لیست کامل شهرها و مناطق ترکیه که با خرید آپارتمان و اجاره آپارتمان اقامت ترکیه داده نمی شود آمده است.

بیشتر بخوانید: راهنمای جامع اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

 شهرها و مناطق ترکیه که با خرید آپارتمان و اجاره آپارتمان اقامت ترکیه داده نمی شود

Sıra

No

IL

ILCE

MAHALLE

1

Adana

Ceyhan

BOTA MAHALLESİ

2

Adana

Çukurova

MEMİŞLİ MAHALLESİ

3

Adana

Çukurova

FADIL MAHALLESİ

4

Adana

Çukurova

BOZCALAR MAHALLESİ

5

Adana

Çukurova

ÖRCÜN MAHALLESİ

6

Adana

Çukurova

KÜÇÜKÇINAR MAHALLESİ

7

Adana

Karataş

TABAKLAR MAHALLESİ

8

Adana

Karataş

ÇAVUŞLU MAHALLESİ

9

Adana

Karataş

KARAGÖÇER MAHALLESİ

10

Adana

Karataş

ATAKÖY MAHALLESİ

11

Adana

Karataş

BEBELİ MAHALLESİ

12

Adana

Karataş

KAPI MAHALLESİ

13

Adana

Karataş

YENİ MAHALLESİ

14

Adana

Karataş

BAHÇE MAHALLESİ

15

Adana

Kozan

AKARCA MAHALLESİ

16

Adana

Sarıçam

İSTİKLAL MAHALLESİ

17

Adana

Sarıçam

BALCALI MAHALLESİ

18

Adana

Seyhan

ÇAPUTÇU MAHALLESİ

19

Adana

Seyhan

YEŞİLYUVA MAHALLESİ

20

Adana

Seyhan

BEŞOCAK MAHALLESİ

21

Adana

Seyhan

KOCAVEZİR MAHALLESİ

22

Adana

Seyhan

TEPEBAĞ MAHALLESİ

23

Adana

Seyhan

MİRZAÇELEBİ MAHALLESİ

24

Adana

Seyhan

KURUKÖPRÜ MAHALLESİ

25

Adana

Seyhan

ULUCAMİİ MAHALLESİ

26

Adana

Seyhan

ALİDEDE MAHALLESİ

27

Adana

Seyhan

KARASOKU MAHALLESİ

28

Adana

Seyhan

GÜLPINAR MAHALLESİ

29

Adana

Seyhan

HANEDAN MAHALLESİ

30

Adana

Seyhan

MESTANZADE MAHALLESİ

31

Adana

Seyhan

HÜRRİYET MAHALLESİ

32

Adana

Seyhan

SARIYAKUP MAHALLESİ

33

Adana

Seyhan

MEYDAN MAHALLESİ

34

Adana

Seyhan

ŞEHİTDURAN MAHALLESİ

35

Adana

Seyhan

KAYALIBAĞ MAHALLESİ

36

Adana

Seyhan

DUMLUPINAR MAHALLESİ

37

Adana

Seyhan

TÜRKOCAĞI MAHALLESİ

38

Adana

Seyhan

SUCUZADE MAHALLESİ

39

Adana

Seyhan

YENİBEY MAHALLESİ

40

Adana

Seyhan

DÖRTAĞAÇ MAHALLESİ

41

Adana

Seyhan

KAYIŞLI MAHALLESİ

42

Adana

Seyhan

HURMALI MAHALLESİ

43

Adana

Seyhan

İSTİKLAL MAHALLESİ

44

Adana

Seyhan

ONUR MAHALLESİ

45

Adana

Seyhan

DENİZLİ MAHALLESİ

46

Adana

Yumurtalık

HAMZALI MAHALLESİ

47

Adana

Yumurtalık

KIRMIZIDAM MAHALLESİ

48

Adana

Yumurtalık

KUZUPINARI MAHALLESİ

49

Adana

Yüreğir

YEŞİL BAĞLAR MAHALLESİ

50

Adana

Yüreğir

DOĞANKENT CUMHURİYET MAHALLESİ

51

Adana

Yüreğir

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

52

Adana

Yüreğir

GAZİPAŞA MAHALLESİ

53

Adana

Yüreğir

DÜZCE MAHALLESİ

54

Adana

Yüreğir

SOLAKLI CUMHURİYET MAHALLESİ

55

Adana

Yüreğir

BAŞAK MAHALLESİ

56

Adana

Yüreğir

YUNUS EMRE MAHALLESİ

57

Adana

Yüreğir

KÖPRÜGÖZÜ MAHALLESİ

58

Adana

Yüreğir

DEDE KORKUT MAHALLESİ

59

Adana

Yüreğir

YUNUSOĞLU HÜRRİYET MAHALLESİ

60

Adana

Yüreğir

PEKMEZLİ MAHALLESİ

61

Adana

Yüreğir

AYDINCIK MAHALLESİ

62

Adana

Yüreğir

GÖKÇELİ MAHALLESİ

63

Adana

Yüreğir

KADIKÖY MAHALLESİ

64

Adana

Yüreğir

YERDELEN MAHALLESİ

65

Adana

Yüreğir

YALNIZCA MAHALLESİ

66

Adana

Yüreğir

ÇAĞIRKANLI MAHALLESİ

67

Adana

Yüreğir

SAZAK MAHALLESİ

68

Adana

Yüreğir

KİREMİTHANE MAHALLESİ

69

Adana

Yüreğir

19 MAYIS MAHALLESİ

70

Adana

Yüreğir

SİNANPAŞA MAHALLESİ

71

Adana

Yüreğir

KOZA MAHALLESİ

72

Adana

Yüreğir

ANADOLU MAHALLESİ

73

Adana

Yüreğir

SARIÇAM MAHALLESİ

74

Adana

Yüreğir

DOĞANKENT KIŞLA MAHALLESİ

75

Adana

Yüreğir

CUMHURİYET MAHALLESİ

76

Adıyaman

Adıyaman Merkez

AKPINAR KÖYÜ, MALOĞLU MEZRASI

77

Adıyaman

Adıyaman Merkez

AKDERE KÖYÜ, AKINCILAR (ÇERÇİYAN)

MEZRASI

78

Adıyaman

Adıyaman Merkez

ULUCAMİ MAHALLESİ

79

Adıyaman

Adıyaman Merkez

KAPCAMİ MAHALLESİ

80

Adıyaman

Adıyaman Merkez

GÖZEBAŞI KÖYÜ, MADUN MEZRASI

81

Adıyaman

Adıyaman Merkez

KAYALI KÖYÜ

82

Adıyaman

Adıyaman Merkez

MARA MAHALLESİ

83

Adıyaman

Adıyaman Merkez

MUSALLA MAHALLESİ

84

Adıyaman

Adıyaman Merkez

BEBEK KÖYÜ, MAZLIK MEZRASI

85

Adıyaman

Adıyaman Merkez

LOKMAN KÖYÜ

86

Adıyaman

Adıyaman Merkez

SIRATUT MAHALLESİ

87

Adıyaman

Adıyaman Merkez

ESKİHÜSNÜMANSUR KÖYÜ

88

Adıyaman

Besni

DUMLUPINAR MAHALLESİ

89

Adıyaman

Besni

CİRİT MEYDANI MAHALLESİ

90

Adıyaman

Besni

YENİ BESNİ MAHALLESİ

91

Adıyaman

Çelikhan

AKSU KÖYÜ, DEVEBOYNU MEZRASI

92

Adıyaman

Kahta

TURANLI KÖYÜ, BÜYÜTME MEVKİİ

93

Adıyaman

Kahta

ÇAYBAŞI KÖYÜ, DUMANLI MEZRASI

94

Adıyaman

Samsat

UZUNTEPE KÖYÜ, AĞAKÖY MEZRASI

95

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

CUMHURİYET MAHALLESİ

96

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

AFYONKARAHİSAR OSB MAHALLESİ

97

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

ERENLER MAHALLESİ

98

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

ZAFER MAHALLESİ

99

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

YUNUS EMRE MAHALLESİ

100

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

MECİDİYE MAHALLESİ

101

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

MARULCU MAHALLESİ

102

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

DAİRECEP MAHALLESİ

103

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

FAKIPAŞA MAHALLESİ

104

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

BURHANİYE KÖYÜ

105

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

SAADET KÖYÜ

106

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

YARENLER MAHALLESİ

107

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Merkez

SÜMER MAHALLESİ

108

Afyonkarahisar

Dinar

YÜKSEL KÖYÜ, SAĞBAŞLI MEVKİİ

109

Afyonkarahisar

Dinar

CAMİKEBİR MAHALLESİ

110

Afyonkarahisar

Dinar

YÜKSEL KÖYÜ, AKKANATLI MEVKİİ

111

Afyonkarahisar

Dinar

ÇAKICI KÖYÜ

112

Afyonkarahisar

Dinar

TOPTEPE MAHALLESİ

113

Afyonkarahisar

Dinar

ÜÇLERCE MAHALLESİ

114

Afyonkarahisar

Emirdağ

TEPEKÖY KÖYÜ

115

Ağrı

Patnos

YÜNCÜLER KÖYÜ

116

Aksaray

Aksaray Merkez

ZİNCİRLİ MAHALLESİ

117

Aksaray

Aksaray Merkez

MİNARECİK MAHALLESİ

118

Aksaray

Aksaray Merkez

DERE MAHALLESİ

119

Aksaray

Aksaray Merkez

HAMİDİYE MAHALLESİ

120

Aksaray

Aksaray Merkez

SOFULAR MAHALLESİ

121

Aksaray

Aksaray Merkez

HACIHASANLI MAHALLESİ

122

Aksaray

Aksaray Merkez

MUHSİN ÇELEBİ MAHALLESİ

123

Aksaray

Aksaray Merkez

TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER OSB

MAHALLESİ

124

Aksaray

Eskil

BAŞARAN KÖYÜ, BUTACI YAYLASI YAYLA

EVLERİ

125

Aksaray

Eskil

GÜNEŞLİ KÖYÜ, KARABURUN YAYLASI

YAYLA EVLERİ

126

Aksaray

Ortaköy / Aksaray

OĞUZLAR KÖYÜ, OĞUZLAR 2 MEVKİİ

127

Amasya

Amasya Merkez

YÜZEVLER MAHALLESİ

128

Ankara

Altındağ

ÖNDER MAHALLESİ

129

Ankara

Altındağ

ULUBEY MAHALLESİ

130

Ankara

Altındağ

SOLFASOL MAHALLESİ

131

Ankara

Altındağ

ATIFBEY MAHALLESİ

132

Ankara

Altındağ

HACI BAYRAM MAHALLESİ

133

Ankara

Beypazarı

BEYTEPE MAHALLESİ

134

Ankara

Beypazarı

RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ

135

Ankara

Beypazarı

ZAFER MAHALLESİ

136

Ankara

Beypazarı

İSTİKLAL MAHALLESİ

137

Ankara

Beypazarı

CUMHURİYET MAHALLESİ

138

Ankara

Çankaya

DEVLET MAHALLESİ

139

Ankara

Çankaya

CUMHURİYET MAHALLESİ

140

Ankara

Keçiören

YEŞİLÖZ MAHALLESİ

141

Ankara

Mamak

BOSTANCIK MAHALLESİ

142

Ankara

Mamak

KÖSTENCE MAHALLESİ

143

Ankara

Mamak

DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ

144

Ankara

Mamak

ŞAFAKTEPE MAHALLESİ

145

Ankara

Polatlı

ESENTEPE MAHALLESİ

146

Ankara

Polatlı

GÜLVEREN MAHALLESİ

147

Ankara

Polatlı

YENİ MAHALLESİ

148

Ankara

Sincan

MALIKÖY BAŞKENT OSB MAHALLESİ

149

Ankara

Yenimahalle

ANADOLU MAHALLESİ

150

Ankara

Yenimahalle

İVEDİKKÖY MAHALLESİ

151

Ankara

Yenimahalle

KARŞIYAKA MAHALLESİ

152

Antalya

Alanya

KARGICAK MAHALLESİ

153

Antalya

Alanya

MAHMUTLAR MAHALLESİ

154

Antalya

Alanya

KESTEL MAHALLESİ

155

Antalya

Alanya

AVSALLAR MAHALLESİ

156

Antalya

Döşemealtı

AOSB2KISIM MAHALLESİ

157

Antalya

Döşemealtı

AOSB3KISIM MAHALLESİ

158

Antalya

Konyaaltı

LİMAN MAHALLESİ

159

Antalya

Konyaaltı

HURMA MAHALLESİ

160

Antalya

Konyaaltı

SARISU MAHALLESİ

161

Antalya

Muratpaşa

TOPÇULAR MAHALLESİ

162

Bartın

Bartın Merkez

ORTA MAHALLESİ

163

Bartın

Bartın Merkez

KARASU KÖYÜ, İNKUM İSKELE MEVKİİ

164

Bartın

Bartın Merkez

GÜZELCEHİSAR KÖYÜ, İNKUM YENİ

MAHALLESİ

165

Batman

Beşiri

UĞURCA KÖYÜ

166

Batman

Beşiri

ÜÇKUYULAR KÖYÜ

167

Bayburt

Bayburt Merkez

YOLALTI KÖYÜ, YOLALTI OSB MEVKİİ

168

Bilecik

Bilecik Merkez

BAŞKÖY KÖYÜ, MÜCAVİR DIŞI MEVKİİ

169

Bilecik

Bilecik Merkez

HÜRRİYET 2.OSB MAHALLESİ

170

Bilecik

Bilecik Merkez

İSTİKLAL MAHALLESİ

171

Bilecik

Söğüt

ÇALTI KÖYÜ, ŞEN MEVKİİ

172

Bingöl

Genç

YENİYAZI KÖYÜ, FIRAT MEZRASI

173

Bolu

Bolu Merkez

FASIL KÖYÜ, URAN MEVKİİ

174

Bolu

Bolu Merkez

PELİTCİK KÖYÜ, ŞABANLAR MEVKİİ

175

Bolu

Bolu Merkez

BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ

176

Bolu

Dörtdivan

DOĞANCILAR KÖYÜ, GEREDE YOLU MEVKİİ

177

Bolu

Gerede

YAKAKAYA KÖYÜ, YUNUSLAR MEVKİİ

178

Bolu

Gerede

ORTA MAHALLESİ

179

Bolu

Gerede

BAHÇEDERE KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ

180

Bolu

Mengen

KUZGÖL KÖYÜ, YILDIZ MEVKİİ

181

Bolu

Mengen

TEBERİKLER KÖYÜ, YONSAKLAR MEVKİİ

182

Bolu

Mudurnu

SÜRMELİ KÖYÜ, ÇAYIRALTI MEVKİİ

183

Burdur

Bucak

ÇAMLICAOSB MAHALLESİ

184

Burdur

Burdur Merkez

KUYU MAHALLESİ

185

Burdur

Burdur Merkez

KARASENİR MAHALLESİ

186

Burdur

Burdur Merkez

DEĞİRMENLER MAHALLESİ

187

Burdur

Burdur Merkez

İNÖNÜ MAHALLESİ

188

Burdur

Burdur Merkez

KONAK MAHALLESİ

189

Burdur

Burdur Merkez

PAZAR MAHALLESİ

190

Burdur

Burdur Merkez

ÇEŞMEDAMI MAHALLESİ

191

Burdur

Çeltikçi

ÇEBİŞ KÖYÜ, ORTAYOL MEVKİİ

192

Burdur

Gölhisar

SORKUN KÖYÜ

193

Bursa

Karacabey

FEVZİPAŞA MAHALLESİ

194

Bursa

Nilüfer

FETHİYEOSB MAHALLESİ

195

Bursa

Osmangazi

DEMİRTAŞ DUMLUPINAROSB MAHALLESİ

196

Bursa

Osmangazi

SELİMİYE MAHALLESİ

197

Bursa

Osmangazi

HOCAHASAN MAHALLESİ

198

Bursa

Osmangazi

ÇIRPAN MAHALLESİ

199

Bursa

Osmangazi

İNTİZAM MAHALLESİ

200

Bursa

Osmangazi

ALTIPARMAK MAHALLESİ

201

Bursa

Osmangazi

ALACAMESCİT MAHALLESİ

202

Bursa

Osmangazi

AHMETPAŞA MAHALLESİ

203

Bursa

Osmangazi

KİREMİTÇİ MAHALLESİ

204

Bursa

Osmangazi

SANTRAL GARAJ MAHALLESİ

205

Bursa

Osmangazi

DOĞANBEY MAHALLESİ

206

Bursa

Osmangazi

ŞEHABETTİNPAŞA MAHALLESİ

207

Bursa

Osmangazi

KURUÇEŞME MAHALLESİ

208

Bursa

Yenişehir / Bursa

HIDIRBALİ MAHALLESİ

209

Bursa

Yıldırım

ANADOLU MAHALLESİ

210

Bursa

Yıldırım

DUAÇINARI MAHALLESİ

211

Bursa

Yıldırım

BEYAZIT MAHALLESİ

212

Çanakkale

Ayvacık / Çanakkale

ADATEPE KÖYÜ, PINARALTI MEVKİİ

213

Çanakkale

Ayvacık / Çanakkale

PAŞAKÖY KÖYÜ, PAŞAKÖY ALTI MEVKİİ

214

Çanakkale

Bayramiç

BEKİRLER KÖYÜ

215

Çanakkale

Biga

AĞAKÖY KÖYÜ, AĞAKÖY (MÜCAVİR) MEVKİİ

216

Çanakkale

Çanakkale Merkez

IŞIKLAR KÖYÜ, TESTİCİKIRI MEVKİİ

217

Çanakkale

Çanakkale Merkez

KEMALPAŞA MAHALLESİ

218

Çanakkale

Gelibolu

KAVAKKÖY BELDESİ, CUMHURİYET

MAHALLESİ

219

Çanakkale

Gelibolu

BURHANLI KÖYÜ, DOĞA MEVKİİ

220

Çanakkale

Gelibolu

ADİLHAN KÖYÜ, BOSTANLIK MEVKİİ

221

Çanakkale

Gökçeada

ŞİRİNKÖY KÖYÜ

222

Çankırı

Çankırı Merkez

İNCİLİ ÇEŞME MAHALLESİ

223

Çankırı

Çankırı Merkez

AYAN KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ

224

Çankırı

Çankırı Merkez

TABAKHANE MAHALLESİ

225

Çankırı

Çerkeş

ÖRENKÖY KÖYÜ, DERE YAYLA YAYLA

EVLERİ

226

Çankırı

Çerkeş

YEŞİLÖZ KÖYÜ, YEŞİLOVA MEVKİİ

227

Çankırı

Ilgaz

ÖDEMİŞ KÖYÜ, SARAY MEVKİİ

228

Çankırı

Korgun

BÜYÜKOSB MAHALLESİ

229

Çankırı

Kurşunlu

SARIALAN KÖYÜ, PINARCIK MEVKİİ

230

Çankırı

Şabanözü

MARTKÖY KÖYÜ, ÇADIR MEVKİİ

231

Çorum

Çorum Merkez

KADIKIRI KÖYÜ, KADIKIRI MÜCAVİR MEVKİİ

232

Çorum

Çorum Merkez

SARIMBEY KÖYÜ, SARIMBEY MÜCAVİR

MEVKİİ

233

Çorum

Çorum Merkez

KARAPINAR KÖYÜ, KARAPINAR MÜCAVİR

MEVKİİ

234

Çorum

Çorum Merkez

ESKİEKİN KÖYÜ, HARMANTARLA MEVKİİ

235

Çorum

Çorum Merkez

ÇOMARBAŞI KÖYÜ, RIÇVANLAR MEVKİİ

236

Çorum

Çorum Merkez

HAMDİKÖY KÖYÜ, AŞAĞI MEVKİİ

237

Çorum

Çorum Merkez

ÇEPNİ MAHALLESİ

238

Denizli

Merkezefendi

ZAFER MAHALLESİ

239

Diyarbakır

Bismil

KARACIK MAHALLESİ

240

Diyarbakır

Bismil

KARAPINAR MAHALLESİ

241

Diyarbakır

Silvan

ÇOBANTEPE MAHALLESİ

242

Düzce

Düzce Merkez

ORHANGAZİ MAHALLESİ

243

Düzce

Düzce Merkez

BURHANİYE MAHALLESİ

244

Elazığ

Baskil

KARAKAŞ KÖYÜ, YUKARI ATLILAR MEZRASI

245

Elazığ

Elazığ Merkez

ÖKSÜZUŞAĞI KÖYÜ, ALİ ÇAVUŞ MEZRASI

246

Elazığ

Elazığ Merkez

SANAYİ MAHALLESİ

247

Elazığ

Elazığ Merkez

ÇARŞI MAHALLESİ

248

Elazığ

Elazığ Merkez

SÜTLÜCE KÖYÜ

249

Elazığ

Elazığ Merkez

SÜTLÜCE KÖYÜ, SÜTLÜCE MEVKİİ

250

Elazığ

Elazığ Merkez

ALACA KÖYÜ, ALACA(MERKEZ) MEVKİİ

251

Elazığ

Elazığ Merkez

BALLICA KÖYÜ, BALLICA MEVKİİ

252

Elazığ

Keban

BADEMLİ KÖYÜ, SİNO MEZRASI MEZRASI

253

Elazığ

Keban

ALTIYAKA KÖYÜ, DEDE MEZRASI

254

Elazığ

Sivrice

BEKÇİTEPE KÖYÜ, DOĞANLAR MEZRASI

255ErzincanErzincan MerkezKARAAĞAÇ MAHALLESİ
256ErzincanİliçAĞILDERE KÖYÜ, APUŞTA MEZRASI
257ErzincanKemahGÖLKAYNAK KÖYÜ, GİNDİRA MEVKİİ
258ErzincanTercanKONARLI KÖYÜ
259ErzincanTercanÇALKIŞLA KÖYÜ
260EskişehirOdunpazarı75. YIL OSB MAHALLESİ
261EskişehirOdunpazarıHUZUR MAHALLESİ
262EskişehirTepebaşıMUTTALİP ORTA MAHALLESİ
263GaziantepArabanDUMLUPINAR MAHALLESİ
264GaziantepArabanMEHMET GÖKÇEK MAHALLESİ
265GaziantepİslahiyeÖRTÜLÜ MAHALLESİ
266GaziantepİslahiyeHÜRRİYET MAHALLESİ
267GaziantepİslahiyeCEVDETPAŞA MAHALLESİ
268GaziantepİslahiyeFEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
269GaziantepİslahiyePINARBAŞI MAHALLESİ
270GaziantepİslahiyeDEĞİRMENCİK MAHALLESİ
271GaziantepİslahiyeERENLER MAHALLESİ
272GaziantepİslahiyeAYDINLIK MAHALLESİ
273GaziantepİslahiyeBEYLER MAHALLESİ
274GaziantepİslahiyeDERVİŞPAŞA MAHALLESİ
275GaziantepİslahiyeATATÜRK MAHALLESİ
276GaziantepİslahiyeKIRIKÇALI MAHALLESİ
277GaziantepİslahiyeYENİ MAHALLESİ
278GaziantepİslahiyeHACİ ALİ ÖZTÜRK MAHALLESİ
279GaziantepKarkamışGÜRÇAY MAHALLESİ
280GaziantepKarkamışYARIMCA MAHALLESİ
281GaziantepKarkamışBEŞKILIÇ MAHALLESİ
282GaziantepKarkamışLOJMANLAR MAHALLESİ
283GaziantepKarkamışKEPİRLER MAHALLESİ
284GaziantepKarkamışBALABAN MAHALLESİ
285GaziantepKarkamışERENYOLU MAHALLESİ
286GaziantepKarkamışAKÇAKÖY MAHALLESİ
287GaziantepNizipBELKIS (MERKEZ) MAHALLESİ
288GaziantepNizipCUMHURİYET MAHALLESİ
289GaziantepNizipŞIHLAR MAHALLESİ
290GaziantepNizipSAHA MAHALLESİ
291GaziantepNizipTAHTANİ MAHALLESİ
291GaziantepNizipŞAHİNBEY MAHALLESİ
292GaziantepNizipİSTASYON MAHALLESİ
293GaziantepNizipFEVZİ PAŞA MAHALLESİ
294GaziantepNizipHAFIZPAŞA MAHALLESİ
295GaziantepNizipPAZAR CAMİİ MAHALLESİ
296GaziantepNizipZEYTİNLİK MAHALLESİ
297GaziantepNizipFEVKANİ MAHALLESİ
298GaziantepNizipİSTİKLAL MAHALLESİ
299GaziantepNizipNAMIK KEMAL MAHALLESİ
300GaziantepNizipBELKIS MAHALLESİ
301GaziantepNizipTURNALI MAHALLESİ
302GaziantepNizipATATÜRK MAHALLESİ
303GaziantepNizipKIBRIS MAHALLESİ
304GaziantepNizipNAHIRTEPE MAHALLESİ
305GaziantepNizipYEŞİLEVLER MAHALLESİ
306GaziantepNizipMİMAR SİNAN MAHALLESİ
307GaziantepNizipMİMAR SİNAN MAHALLESİ
308GaziantepNurdağıASLANLI MAHALLESİ
309GaziantepNurdağıGEDİKLİ MAHALLESİ
310GaziantepNurdağıESENYURT MAHALLESİ
311GaziantepOğuzeliTAŞÇANAK MAHALLESİ
312GaziantepOğuzeliÇAVUŞBAŞI MAHALLESİ
313GaziantepOğuzeliBULDUK MAHALLESİ
314GaziantepOğuzeliKURTULUŞ MAHALLESİ
315GaziantepOğuzeliDEVEHÜYÜĞÜ MAHALLESİ
316GaziantepOğuzeliGÜLLÜK MAHALLESİ
317GaziantepOğuzeliBEŞDELİ MAHALLESİ
318GaziantepOğuzeliAŞAĞI GÜNEYSE MAHALLESİ
319GaziantepOğuzeliOĞUZLAR MAHALLESİ
320GaziantepOğuzeliŞIH KÜÇÜKKARACAVİRAN MAHALLESİ
321GaziantepOğuzeliSUBAŞI MAHALLESİ
322GaziantepŞahinbeyKARATARLA MAHALLESİ
323GaziantepŞahinbeyEYÜPOĞLU MAHALLESİ

324

Gaziantep

Şahinbey

ALAYBEY MAHALLESİ

325

Gaziantep

Şahinbey

SAVCILI MAHALLESİ

326

Gaziantep

Şahinbey

AYDINBABA MAHALLESİ

327

Gaziantep

Şahinbey

BEY MAHALLESİ

328

Gaziantep

Şahinbey

KOZANLI MAHALLESİ

329

Gaziantep

Şahinbey

KARAGÖZ MAHALLESİ

330

Gaziantep

Şahinbey

TIŞLAKİ MAHALLESİ

331

Gaziantep

Şahinbey

SUYABATMAZ MAHALLESİ

332

Gaziantep

Şahinbey

KILINÇOĞLU MAHALLESİ

333

Gaziantep

Şahinbey

ŞEKEROĞLU MAHALLESİ

334

Gaziantep

Şahinbey

SULTAN SELİM MAHALLESİ

335

Gaziantep

Şahinbey

BOSTANCI MAHALLESİ

336

Gaziantep

Şahinbey

ŞAHVELİ MAHALLESİ

337

Gaziantep

Şahinbey

SEFERPAŞA MAHALLESİ

338

Gaziantep

Şahinbey

ETİLER MAHALLESİ

339

Gaziantep

Şahinbey

AKYOL MAHALLESİ

340

Gaziantep

Şahinbey

CABİ MAHALLESİ

341

Gaziantep

Şahinbey

SAKARYA MAHALLESİ

342

Gaziantep

Şahinbey

CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ

343

Gaziantep

Şahinbey

ÜNALDI MAHALLESİ

344

Gaziantep

Şahinbey

SAÇAKLI MAHALLESİ

345

Gaziantep

Şahinbey

TÜRKTEPE MAHALLESİ

346

Gaziantep

Şahinbey

KOZLUCA MAHALLESİ

347

Gaziantep

Şahinbey

ŞENYURT MAHALLESİ

348

Gaziantep

Şahinbey

HOŞGÖR MAHALLESİ

349

Gaziantep

Şahinbey

KANALICI MAHALLESİ

350

Gaziantep

Şahinbey

TEKSTİLKENT MAHALLESİ

351

Gaziantep

Şahinbey

YAVUZLAR MAHALLESİ

352

Gaziantep

Şahinbey

KEPENEK MAHALLESİ

353

Gaziantep

Şahinbey

İNÖNÜ MAHALLESİ

354

Gaziantep

Şahinbey

BEKİRBEY MAHALLESİ

355

Gaziantep

Şahinbey

ALİBABA MAHALLESİ

356

Gaziantep

Şahinbey

BOZOKLAR MAHALLESİ

357

Gaziantep

Şahinbey

YUKARIBAYIR MAHALLESİ

358

Gaziantep

Şahinbey

BOYACI MAHALLESİ

359

Gaziantep

Şahinbey

TURAN EMEKSİZ MAHALLESİ

360

Gaziantep

Şahinbey

BARIŞ MAHALLESİ

361

Gaziantep

Şahinbey

ÜÇOKLAR MAHALLESİ

362

Gaziantep

Şahinbey

KARAYILAN MAHALLESİ

363

Gaziantep

Şahinbey

DUMLUPINAR MAHALLESİ

364

Gaziantep

Şahinbey

KIBRIS MAHALLESİ

365

Gaziantep

Şahinbey

GÜMÜŞTEKİN MAHALLESİ

366

Gaziantep

Şahinbey

ALLEBEN MAHALLESİ

367

Gaziantep

Şahinbey

YAZICIK MAHALLESİ

368

Gaziantep

Şahinbey

DÜZTEPE MAHALLESİ

369

Gaziantep

Şahinbey

KAHVELİPINAR MAHALLESİ

370

Gaziantep

Şahinbey

CUMHURİYET MAHALLESİ

371

Gaziantep

Şahinbey

ESENTEPE MAHALLESİ

372

Gaziantep

Şahinbey

NURİPAZARBAŞI MAHALLESİ

373

Gaziantep

Şahinbey

BEYDİLLİ MAHALLESİ

374

Gaziantep

Şahinbey

ÇAMLICA MAHALLESİ

375

Gaziantep

Şahinbey

TÜRKMENLER MAHALLESİ

376

Gaziantep

Şahinbey

KURBANBABA MAHALLESİ

377

Gaziantep

Şahinbey

TÖRELİ MAHALLESİ

378

Gaziantep

Şahinbey

AKDERE MAHALLESİ

379

Gaziantep

Şahinbey

CENGİZ TOPEL MAHALLESİ

380

Gaziantep

Şahinbey

KONAK MAHALLESİ

381

Gaziantep

Şahinbey

GÜZELVADİ MAHALLESİ

382

Gaziantep

Şahinbey

PERİLİKAYA MAHALLESİ

383

Gaziantep

Şahinbey

YEŞİLPINAR MAHALLESİ

384

Gaziantep

Şahinbey

25 ARALIK MAHALLESİ

385

Gaziantep

Şahinbey

VATAN MAHALLESİ

386

Gaziantep

Şahinbey

YEŞİLKENT MAHALLESİ

387

Gaziantep

Şahinbey

BEYBAHÇE MAHALLESİ

388

Gaziantep

Şahinbey

BEYAZLAR MAHALLESİ

389

Gaziantep

Şahinbey

YAMAÇTEPE MAHALLESİ

390

Gaziantep

Şahinbey

BURÇ KARAKUYU MAHALLESİ

391

Gaziantep

Şahinbey

ULAŞ MAHALLESİ

392

Gaziantep

Şahinbey

KAVAKLIK MAHALLESİ

393

Gaziantep

Şahinbey

KÜÇÜKKIZILHİSAR MAHALLESİ

394

Gaziantep

Şahinbey

ONUR MAHALLESİ

395

Gaziantep

Şahinbey

İSTİKLAL MAHALLESİ

396

Gaziantep

Şahinbey

MALAZGİRT MAHALLESİ

397

Gaziantep

Şahinbey

DENİZ MAHALLESİ

398

Gaziantep

Şahinbey

BİNEVLER MAHALLESİ

399

Gaziantep

Şahinbey

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

400

Gaziantep

Şehitkamil

AKTOPRAK SB MAHALLESİ

401

Gaziantep

Şehitkamil

BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAHALLESİ

402

Gaziantep

Şehitkamil

NESİMİ MAHALLESİ

403

Gaziantep

Şehitkamil

YAPRAK MAHALLESİ

404

Gaziantep

Şehitkamil

ÇAKMAK MAHALLESİ

405

Gaziantep

Şehitkamil

İNCİLİKAYA MAHALLESİ

406

Gaziantep

Şehitkamil

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

407

Gaziantep

Şehitkamil

EYDİBABA MAHALLESİ

408

Gaziantep

Şehitkamil

HUMANIZ MAHALLESİ

409

Gaziantep

Şehitkamil

GÖZTEPE MAHALLESİ

410

Gaziantep

Şehitkamil

SACIR MAHALLESİ

411

Gaziantep

Şehitkamil

DÜLÜKBABA MAHALLESİ

412

Gaziantep

Şehitkamil

ÇIKSORUT MAHALLESİ

413

Gaziantep

Şehitkamil

KARAOĞLAN MAHALLESİ

414

Gaziantep

Şehitkamil

KARŞIYAKA MAHALLESİ

415

Gaziantep

Şehitkamil

HÜRRİYET MAHALLESİ

416

Gaziantep

Şehitkamil

MİTHATPAŞA MAHALLESİ

417

Gaziantep

Şehitkamil

SİNAN OSB MAHALLESİ

418

Gaziantep

Şehitkamil

HASIRCIOĞLU MAHALLESİ

419

Gaziantep

Şehitkamil

TAŞLICA MAHALLESİ

420

Gaziantep

Şehitkamil

MÜNÜFPAŞA MAHALLESİ

421

Gaziantep

Şehitkamil

YUNUS EMRE MAHALLESİ

422

Gaziantep

Şehitkamil

SAM MAHALLESİ

423

Gaziantep

Şehitkamil

GİRNE MAHALLESİ

424

Gaziantep

Şehitkamil

NURTEPE MAHALLESİ

425

Giresun

Keşap

GEÇİT KÖYÜ, TAMGERİŞ MEVKİİ

426

Gümüşhane

Gümüşhane

Merkez

YAĞLIDERE KÖYÜ, BULUT MEVKİİ

427

Hatay

Altınözü

BOYNUYOĞUN MAHALLESİ

428

Hatay

Altınözü

YENİŞEHİR MAHALLESİ

429

Hatay

Altınözü

TOKAÇLI MAHALLESİ

430

Hatay

Altınözü

FATİKLİ MAHALLESİ

431

Hatay

Altınözü

SARILAR MAHALLESİ

432

Hatay

Altınözü

HACIPAŞA MAHALLESİ

433

Hatay

Altınözü

TÜRKMENMEZRAASI MAHALLESİ

434

Hatay

Altınözü

YENİHİSAR MAHALLESİ

435

Hatay

Altınözü

SARIBÜK MAHALLESİ

436

Hatay

Altınözü

SİVRİKAVAK MAHALLESİ

437

Hatay

Altınözü

TOKDEMİR MAHALLESİ

438

Hatay

Altınözü

KANSU MAHALLESİ

439

Hatay

Altınözü

AVUTTEPE MAHALLESİ

440

Hatay

Antakya

APAYDIN MAHALLESİ

441

Hatay

Antakya

MEYDAN MAHALLESİ

442

Hatay

Antakya

NARLICA MAHALLESİ

443

Hatay

Antakya

ŞEYHALİ MAHALLESİ

444

Hatay

Antakya

ORHANLI MAHALLESİ

445

Hatay

Antakya

KOCAABDİ MAHALLESİ

446

Hatay

Antakya

HACI ÖMER ALPAGOT MAHALLESİ

447

Hatay

Antakya

BARBAROS MAHALLESİ

448

Hatay

Antakya

HABİB-İ NECCAR MAHALLESİ

449

Hatay

Antakya

AKÇAOVA MAHALLESİ

450

Hatay

Antakya

HARAPARASI MAHALLESİ

451

Hatay

Antakya

İPLİK PAZARI MAHALLESİ

452

Hatay

Antakya

EMEK MAHALLESİ

453

Hatay

Antakya

BİNİCİLER MAHALLESİ

454

Hatay

Antakya

ŞEHİTLER MAHALLESİ

455

Hatay

Antakya

AKHİSAR MAHALLESİ

456

Hatay

Antakya

AKSARAY MAHALLESİ

457

Hatay

Antakya

MELEKLİ MAHALLESİ

458

Hatay

Antakya

YENİ CAMİİ MAHALLESİ

459

Hatay

Antakya

ULUCAMİİ MAHALLESİ

460

Hatay

Antakya

SOFULAR MAHALLESİ

461

Hatay

Antakya

AYDINLIKEVLER MAHALLESİ

532

Hatay

Reyhanlı

ALAKUZU MAHALLESİ

533

Hatay

Reyhanlı

KARASÜLEYMANLI MAHALLESİ

534

Hatay

Yayladağı

KURTULUŞ MAHALLESİ

535

Hatay

Yayladağı

TUTLUBAHÇE MAHALLESİ

536

Iğdır

Aralık

EMİNCE KÖYÜ, TİGEM MEVKİİ

537

Isparta

Isparta Merkez

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

538

Isparta

Isparta Merkez

BAĞLAR MAHALLESİ

539

Isparta

Isparta Merkez

PİRİMEHMET MAHALLESİ

540

Isparta

Keçiborlu

AŞAĞI MAHALLESİ

541

İstanbul

Avcılar

DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ

542

İstanbul

Avcılar

MERKEZ MAHALLESİ

543

İstanbul

Avcılar

GÜMÜŞPALA MAHALLESİ

544

İstanbul

Bahçelievler

ŞİRİNEVLER MAHALLESİ

545

İstanbul

Başakşehir

İKİTELLİ OSB MAHALLESİ

546

İstanbul

Başakşehir

ZİYA GÖKALP MAHALLESİ

547

İstanbul

Beşiktaş

YILDIZ MAHALLESİ

548

İstanbul

Beylikdüzü

BEYLİKDÜZÜOSB MAHALLESİ

549

İstanbul

Beyoğlu

KOCATEPE MAHALLESİ

550

İstanbul

Beyoğlu

ŞEHİT MUHTAR MAHALLESİ

551

İstanbul

Beyoğlu

BÜLBÜL MAHALLESİ

552

İstanbul

Beyoğlu

ÇUKUR MAHALLESİ

553

İstanbul

Beyoğlu

KAMER HATUN MAHALLESİ

554

İstanbul

Beyoğlu

KALYONCU KULLUĞU MAHALLESİ

555

İstanbul

Beyoğlu

YENİŞEHİR MAHALLESİ

556

İstanbul

Beyoğlu

KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ

557

İstanbul

Beyoğlu

BOSTAN MAHALLESİ

558

İstanbul

Beyoğlu

ASMALI MESCİT MAHALLESİ

559

İstanbul

Esenyurt

KOZA MAHALLESİ

560

İstanbul

Esenyurt

YEŞİLKENT MAHALLESİ

561

İstanbul

Esenyurt

ZAFER MAHALLESİ

562

İstanbul

Esenyurt

PİRİ REİS MAHALLESİ

563

İstanbul

Esenyurt

GÖKEVLER MAHALLESİ

564

İstanbul

Esenyurt

AKEVLER MAHALLESİ

565

İstanbul

Esenyurt

SULTANİYE MAHALLESİ

566

İstanbul

Esenyurt

BAĞLARÇEŞME MAHALLESİ

567

İstanbul

Fatih

MİMAR KEMALETTİN MAHALLESİ

568

İstanbul

Fatih

MESİHPAŞA MAHALLESİ

569

İstanbul

Fatih

SARAÇ İSHAK MAHALLESİ

570

İstanbul

Fatih

MUHSİNE HATUN MAHALLESİ

571

İstanbul

Fatih

BALABANAĞA MAHALLESİ

572

İstanbul

Fatih

MİMAR HAYRETTİN MAHALLESİ

573

İstanbul

Fatih

NİŞANCA MAHALLESİ

574

İstanbul

Fatih

KEMALPAŞA MAHALLESİ

575

İstanbul

Fatih

KATİP KASIM MAHALLESİ

576

İstanbul

Fatih

İSKENDERPAŞA MAHALLESİ

577

İstanbul

Fatih

MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ

578

İstanbul

Fatih

MOLLA HÜSREV MAHALLESİ

579

İstanbul

Fatih

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ

580

İstanbul

Küçükçekmece

BEŞYOL MAHALLESİ

581

İstanbul

Küçükçekmece

KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB MAHALLESİ

582

İstanbul

Küçükçekmece

MEHMET AKİF MAHALLESİ

583

İstanbul

Sarıyer

MASLAK MAHALLESİ

584

İstanbul

Şile

MEŞRUTİYET MAHALLESİ

585

İstanbul

Şişli

İNÖNÜ MAHALLESİ

586

İstanbul

Şişli

ERGENEKON MAHALLESİ

587

İstanbul

Şişli

MECİDİYEKÖY MAHALLESİ

588

İstanbul

Şişli

CUMHURİYET MAHALLESİ

589

İstanbul

Tuzla

AYDINLI-KOSB MAHALLESİ

590

İstanbul

Ümraniye

DUDULLU OSB MAHALLESİ

591

İstanbul

Zeytinburnu

MALTEPE MAHALLESİ

592

İstanbul

Zeytinburnu

YENİDOĞAN MAHALLESİ

593

İstanbul

Zeytinburnu

NURİPAŞA MAHALLESİ

594

İstanbul

Zeytinburnu

YEŞİLTEPE MAHALLESİ

595

İzmir

Bornova

YUNUS EMRE MAHALLESİ

596

İzmir

Bornova

IŞIKLAR MAHALLESİ

597

İzmir

Bornova

ZAFER MAHALLESİ

598

İzmir

Bornova

SERİNTEPE MAHALLESİ

599

İzmir

Buca

SEYHAN MAHALLESİ

600

İzmir

Karabağlar

AŞIK VEYSEL MAHALLESİ

601

İzmir

Konak

TAN MAHALLESİ

602

İzmir

Konak

FAİK PAŞA MAHALLESİ

603

İzmir

Konak

YENİ MAHALLESİ

604

İzmir

Konak

MİRALİ MAHALLESİ

605

İzmir

Konak

ALİ REİS MAHALLESİ

606

İzmir

Konak

ETİLER MAHALLESİ

607

İzmir

Konak

SAKARYA MAHALLESİ

608

İzmir

Konak

ALTAY MAHALLESİ

609

İzmir

Konak

BOZKURT MAHALLESİ

610

İzmir

Konak

PAZARYERİ MAHALLESİ

611

İzmir

Konak

ALTINORDU MAHALLESİ

612

İzmir

Konak

UĞUR MAHALLESİ

613

İzmir

Konak

KUBİLAY MAHALLESİ

614

İzmir

Konak

SÜVARİ MAHALLESİ

615

İzmir

Konak

YEŞİLDERE MAHALLESİ

616

İzmir

Konak

KOCAKAPI MAHALLESİ

617

İzmir

Konak

AKARCALI MAHALLESİ

618

İzmir

Konak

MURAT MAHALLESİ

619

İzmir

Konak

KADİFEKALE MAHALLESİ

620

İzmir

Torbalı

19 MAYIS MAHALLESİ

621

İzmir

Torbalı

KARŞIYAKA MAHALLESİ

622

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

SİVRİCEHÜYÜK MAHALLESİ

623

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

MENDERES MAHALLESİ

624

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

TURAN MAHALLESİ

625

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

SAKARYA MAHALLESİ

626

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

İSA DİVANLI MAHALLESİ

627

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

KURTULUŞ MAHALLESİ

628

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

EKMEKÇİ MAHALLESİ

629

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

FEVZİ PAŞA MAHALLESİ

630

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

DURAKLI MAHALLESİ

631

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

DİVANLI MAHALLESİ

632

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

İSMET PAŞA MAHALLESİ

633

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

KAYABAŞI MAHALLESİ

634

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

SENEM AYŞE MAHALLESİ

635

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

DULKADİROĞLU MAHALLESİ

636

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

BAĞLARBAŞI MAHALLESİ

637

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

GAZİ PAŞA MAHALLESİ

638

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

YAVUZ SELİM MAHALLESİ

639

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

NAMIK KEMAL MAHALLESİ

640

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

ŞEYH ADİL MAHALLESİ

641

Kahramanmaraş

Onikişubat

YUSUFLAR MAHALLESİ

642

Kahramanmaraş

Onikişubat

AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ

643

Kahramanmaraş

Onikişubat

DUMLUPINAR MAHALLESİ

644

Kahramanmaraş

Onikişubat

ŞEHİT EVLİYA MAHALLESİ

645

Kahramanmaraş

Onikişubat

YÜRÜKSELİM MAHALLESİ

646

Kahramanmaraş

Onikişubat

MAĞRALI MAHALLESİ

647

Kahramanmaraş

Onikişubat

ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ

648

Kahramanmaraş

Onikişubat

SERİNTEPE MAHALLESİ

649

Kahramanmaraş

Onikişubat

HACI BAYRAM VELİ MAHALLESİ

650

Kahramanmaraş

Onikişubat

HAYRULLAH MAHALLESİ

651

Kahramanmaraş

Onikişubat

BARBAROS MAHALLESİ

652

Kahramanmaraş

Onikişubat

KARACAOĞLAN MAHALLESİ

653

Kahramanmaraş

Onikişubat

MALİK EJDER MAHALLESİ

654

Karabük

Karabük Merkez

KILAVUZLAR MAHALLESİ

655

Karabük

Karabük Merkez

100.YIL MAHALLESİ

656

Karabük

Karabük Merkez

HÜRRİYET MAHALLESİ

657

Karabük

Karabük Merkez

BAYIR MAHALLESİ

658

Karabük

Safranbolu

KARIT KÖYÜ, KARIT MÜCAVİR MEVKİİ

659

Karabük

Safranbolu

BOSTANBÜKÜ KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ

660

Karabük

Safranbolu

BOSTANBÜKÜ KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ

661

Karaman

Karaman Merkez

ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MAHALLESİ

662

Kastamonu

Devrekani

BINGILDAYIK KÖYÜ, ORUÇ MEVKİİ

663

Kastamonu

Devrekani

TEKKEKIZILLAR KÖYÜ, KURMALAR MEVKİİ

664

Kastamonu

Devrekani

BOZKOCA KÖYÜ, ÇAKALLAR MEVKİİ

665

Kastamonu

Kastamonu Merkez

TOPÇUOĞLU MAHALLESİ

666

Kastamonu

Kastamonu Merkez

CEBRAİL MAHALLESİ

667

Kastamonu

Kastamonu Merkez

İSLAM KÖYÜ, SOFRANLAR MEZRASI

668

Kastamonu

Kastamonu Merkez

ÖRENCİK KÖYÜ, İZBELİ MEZRASI

669

Kayseri

Kocasinan

SAHABİYE MAHALLESİ

670

Kayseri

Kocasinan

HASAN ARPA MAHALLESİ

671

Kayseri

Kocasinan

ARGINCIK MAHALLESİ

672

Kayseri

Kocasinan

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

673

Kayseri

Kocasinan

UĞUREVLER MAHALLESİ

674

Kayseri

Kocasinan

HACI SAKİ MAHALLESİ

675

Kayseri

Kocasinan

YAZIR MAHALLESİ

676

Kayseri

Melikgazi

DANİŞMENTGAZİ MAHALLESİ

677

Kayseri

Melikgazi

OSMANLI MAHALLESİ

678

Kayseri

Melikgazi

CUMHURİYET MAHALLESİ

679

Kayseri

Melikgazi

SELÇUKLU MAHALLESİ

680

Kayseri

Melikgazi

AYDINLIKEVLER MAHALLESİ

681

Kayseri

Melikgazi

GÜLÜK MAHALLESİ

682

Kayseri

Melikgazi

KILIÇASLAN MAHALLESİ

683

Kırklareli

Lüleburgaz

SARIMSAKLI MAHALLESİ

684

Kırşehir

Akçakent

YETİKLİ KÖYÜ, GÜNEŞLİ MEVKİİ

685

Kırşehir

Kırşehir Merkez

SEYREKKÖY KÖYÜ

686

Kırşehir

Mucur

KARACALI KÖYÜ

687

Kilis

Elbeyli

BEŞİRİYE KÖYÜ

688

Kilis

Elbeyli

YAĞIZKÖY KÖYÜ, AYNAFAR MEZRASI

689

Kilis

Elbeyli

MERCANLI KÖYÜ

690

Kilis

Elbeyli

YAĞIZKÖY KÖYÜ, DELHEMİ MEZRASI

691

Kilis

Elbeyli

İNÖNÜ MAHALLESİ

692

Kilis

Elbeyli

TAŞLIBAKAR KÖYÜ

693

Kilis

Elbeyli

YALÇIN NANE MAHALLESİ

694

Kilis

Elbeyli

HAVUZLUÇAM KÖYÜ

695

Kilis

Elbeyli

AĞYÜZ MAHALLESİ

696

Kilis

Kilis Merkez

BÜYÜKKÜTAH MAHALLESİ

697

Kilis

Kilis Merkez

TEKYE MAHALLESİ

698

Kilis

Kilis Merkez