وبلاگ آقای ترکیه

مغازه در مرکز خرید مناسب شهروندی

1/12
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

مغازه در مرکز خرید مناسب شهروندی

calender

بدون نام

calender

1401-11-25

خرید ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • متراژ نت
    58
  • مبلغ فروش (دلار)
    320,000
  • تعداد طبقات ساختمان
    19