مغازه در مرکز خرید مناسب شهروندی

1/12
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

مغازه در مرکز خرید مناسب شهروندی

calender

بدون نام

calender

1401-11-25

خرید ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله
 • متراژ نت
  58
 • مبلغ فروش (دلار)
  320,000
 • تعداد طبقات ساختمان
  19
  درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه