افرادی که از گرفتن اقامت ترکیه معاف هستند

افرادی که از گرفتن اقامت ترکیه معاف هستند

12 دی 1398

حقوقی

افرادی که از گرفتن اقامت ترکیه معاف هستند
۶ گروه از افراد هستند که از گرفتن اقامت ترکیه معاف هستند: ۱- آپاترید ها:  اصطلاحاً به شخصی اطلاق می‌‌گردد که دارای تابعیت خاصی نباشد. ۲-  افرادی که دارای برگه محافظت بین المللی باشند ۳- تبعه کشورهایی که بنا به شرایط سیاسی با ترکیه قراداد عدم اخذ اجازه اقامت بسته باشند ۴- شهروندان ترکیه که دارای کارت ملی آبی باشند حتی اگر در خاک ترکیه اقامت نداشته باشند. ۵- افرادی که در سازمان های بین المللی (بر اساس تفاهمنامه) در ترکیه مشغول به کار باشند. ۶- ماموران کنسولگری ها و دیپلمات ها به همراه خانوادهایشان که از وزارت امور خارجه کشورشان معرفی شده باشند و در ترکیه مشغول به کار باشند نیاز به دریافت اقامت ترکیه ندارند.