تغییر تاریخ مصاحبه درخواست اقامت در استانبول

تغییر تاریخ مصاحبه درخواست اقامت در استانبول

29 فروردین 1399

اخبار ترکیه

تغییر تاریخ مصاحبه درخواست اقامت در استانبول
بر اساس بیانیه اداره مهاجرت استانبول، تاریخ مصاحبه افرادی که برای اقامت درخواست داده بودند، تغییر کرد. در این راستا افرادی که تاریخ مصاحبه‌شان بین 20 آوریل تا 22 می 2020 بود، مصاحبه آنها بین 13 جولای تا 17 آگوست صورت خواهد گرفت. همچنین تاریخ جدید مصاحبه برای افرادی که شماره تلفن خود را به عنوان راه ارتباطی انتخاب کرده‌اند، به صورت پیامک ارسال خواهد شد. تاریخ جدید مصاحبه‌ها بر اساس تاریخ قبلی در تصویر قابل مشاهده است./اداره مهاجرت استانبول. اقامت استانبول